setter liv i fare ved å begå utallige farlige motorvei -manøvrer hvert år, kan Automobile Reveal avsløre. Vår etterforskning undersøkte 28 myndighetsstyrker, så vel som oppdaget offiserer hadde utstedt minst 17 775 billetter de siste fem så vel som halvt år, og fanget folk som gjorde U-svinger på motorveier, og kjørte feil metode på slipveier, stoppet i online baner også som kjøring på vanskelige skuldre.
Hva vi gjorde
Motorveier er underlagt visse netttrafikklovgivninger som er angitt av motorveiene Web Traffic (England så vel som Wales) retningslinjer 1982. Disse gjør det ulovlig, for eksempel å gå på en motorvei, samt styre hvor bilistene er i stand til å gå inn på Veiene, så vel som nøyaktig hvordan de trenger å oppføre seg når de er på dem. Disse lovgivningene er grunnen til at du ser indikasjoner på å si ‘End of Motorway Regulations’ når du for eksempel trekker inn i et motorvei -tjenesterområde.

Hvordan kjøre på en motorvei

Vi spurte de 43 myndighetsstyrkene i England så vel som Wales nøyaktig hvor mange motorveispesifikke netttrafikklovbrudd deres offiserer hadde utstedt billetter til mellom begynnelsen av 2016 samt mai 2021, samt fått data fra 28 styrker. Noen konstabulære var ikke i stand til å gi oss informasjon, siden enten systemene deres ikke hadde satt så mye som mulig for denne typen avhør, eller siden de ikke har noen motorveier i områdene de politi.
Annonse – Innlegget fortsetter nedenfor

Leave a Reply

Your email address will not be published.